Ben bir Yakup idim

Ben bir Yakup idim kendi halimde,

Mevlanın ismi vardı dilimde,

Aldırdım Yusuf’u Kenan ilinde,

Ağlar Yakup, ağlar Yusuf’um deyû

Yusuf’um hocada okumaz oldu,

Anın bülbül dili şakımaz oldu,

Alnında ki nuru parlamaz oldu,

Ağlar Yakup, ağlar Yusuf’um deyû

Akardı Yusuf’un gözünün yaşı,

Ah çektikçe eritir dağı taşı,

Yusuf’u kuyuya attı kardeşi,

Ağlar Yakup, ağlar Yusuf’um deyû

Attılar kuyuya şehit kastına,

Cebrail yetişti, Mevla dostuna,

İhlas ile çıktı suyun üstüne,

Ağlar Yakup, ağlar Yusuf’um deyû

Bir dertli bulsam derdimi yansın,

Yandım hasretine bagrım dağlasam,

Yusuf’un cemalin bir dahi görsem,

Ağlar Yakup, ağlar Yusuf’um deyû

Bezirgan geçip giderken yolundan,

Yusuf’u bulup çıkardı kuyudan,

Yusuf sonra oldu, Mısıra Sultan,

Ağlar Yakup, ağlar Yusuf’um deyû

Yusuf’un gömleğin alkan ettiler,

Kurtlar yedi diye bühtan ettiler,

Yusuf’u götürüp bilmem nettiler,

Ağlar Yakup, ağlar Yusuf’um deyû

Kenanın kurtları toplanıp geldiler,

Biz yemedik diye içtiler andı,

Yakub’un feryadı arşa dayandı,

Ağlar Yakup, ağlar Yusuf’um deyû

About these ads

About this entry